TILLBYGGNAD AV HUS

Ett komplett hem med tillbyggnad


Förverkliga era hemdrömmar gör ert hem mer komplett genom en till- eller påbyggnad på huset.

Vår goda kunskap inom arkitektur ger er konkreta lösningar och rätt underlag för er byggnation.

I dialog tillsammans med er tar vi fram vackra förslag och gör idér till verklighet.

Skapa en ny känsla med tillbyggnad av huset


Många väljer att göra en tillbyggnad på sitt hus och därmed skapa en ny känsla och flöde i sitt hem.

En byggyta på 15 kvadratmeteter kräver i vissa fall inte bygglov och med ett kreativt sinne räcker den långt till att exempelvis täcka behovet av goda förvaringsytor eller varför inte ett nytt sovrum? 

Tillbyggnad av tak 


Takets utformning vid en tillbyggnad kan skapa en ny helhetskänsla. Vad händer till exempel om man gör ett nytt väggliv, väljer ryggåstak och låter ljuset och energin flöda? Takets utsida skapar också olika intryck och kommer plåtat tak verkligen passa på vår villa? Vi visualiserar detta genom 3D-vyer och vackra illustrationer.


Få till en snygg tillbyggnad av huset med rätt arkitektur

 

En tillbyggnad kan gå i stil med den urpsungliga byggnaden, alternativt bryta av helt. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa en harmoni mellan urpsung och tillbyggnation samt balansera symmetriska och asymmetriska delar. Som er arkitektur hjälper vi er hela vägen från idé till verklighet. Handlingar för Bygglov


Hur funkar det med bygglov för tillbyggnad av huset? Detta är en vanlig fråga som vi får dagligen.

Det finns en hel uppsjö av olika bygglovsenheter med olika personer och unika detaljplaner samt bestämmelser och är därför ibland svårt för oss att svara utan att ha forskat i vilka kriterier som gäller just er. 

Det kan därför vara bra att vara väl förberedd med dessa svar redan innan ni tar kontakt med oss. 

När man ska genomföra en tillbyggnad av sitt hus krävs det oftast handlingar för bygglov.


Kommunen


På landsbygden ges oftast möjligheten att göra mindre tillbyggnader på en- eller tvåbostadshus samt fritidshus utan att det krävs några större processer för varken er eller byggnadsnämnden under förutsättning att åtgärden inte blir för dominerande. Hur detta förhåller sig varierar mellan olika kommuner samt de gällande detaljplaner som vunnit laga kraft.

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden, vid tveksamheter kontakta gärna din kommun.